Tarım ve Teknoloji

Makale

Günümüzde dördüncü tarım devrimi, tarımda dijitalleşme, internetin tarım endüstrisine etkisi ve büyük verinin işlenmesi gibi konular sıkça tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalarda, “tarımda yeni bir devrim yapma ihtiyacı neden bu kadar önemlidir” ve “gerçekten bu kadar teknolojik gelişmeye ihtiyaç var mıdır” şeklindeki sorular ağırlık kazandı. Tarımda teknolojinin kullanılmasındaki amaç çok basittir; değişen şartlarla mücadele etmek, doğanın zorlu koşullarıyla başa çıkabilmek ve daha fazla verim alabilmek için teknolojiden yararlanmak!

Bu açıdan günümüze kadar gelen süreci özetlemek gerekirse, tarım teknolojisi kavramı “karasaban”ın MÖ 3000 yılında Mezopotamya ve Hindistan’da kullanılmasıyla başlamıştır. İkinci Dünya savaşında azalan tarım arazilerinde verimi artırmak için traktörler hayvan gücünün yerini almış ve tarımın teknolojik gelişimine katkıda bulunmuştur. Karasaban hala dünyanın bazı bölgelerinde kullanılır olsa da, ABD, Hollanda, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, Çin, İsrail ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerde yeni teknolojik gelişmeler eşliğinde tarım faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir.

Dünyada ve ülkemizde farkındalığı giderek artan ve yakın gelecekte bizi bekleyen nüfus ve talep artışı, küresel ısınma gibi kritik konuların 2030 yılından itibaren günlük yaşamımızı nasıl değiştireceğini, bu konuda yapılan zirve ve raporlardan öğrenmekteyiz. Buna göre, tarım ve teknoloji konusunda yapılacak tüm faaliyetler gündelik yaşamımızda sanayi ve hizmet sektörüne göre çok daha fazla hissedilecektir.

Gelişmiş ülkelerin tarıma farklı bir vizyonla bakmaya başlamasıyla, tarım stratejik bir alan olarak belirlenmiş ve bugüne kadar sanayi ve endüstriye yapılan yatırımlar, tarıma da aktarılmaya başlanmıştır. Artan nüfusu beslemek, küresel ısınmada kaybedilen tarım arazileri gibi çok acil konular nedeniyle dünyanın ve ülkemizin en önemli gündemi tarım ve teknoloji olmaya başlamıştır. Bu açıdan ülkelerdeki tarlalar yeni teknoloji üsleri olmaya aday olmuştur.

Tarım alanları insan hayatına 1.dereceden etkisi olan yerlerdir. Bu açıdan tarım teknolojileri kavramı da birçok konuyu kapsamaktadır. Akıllı Tarım, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Dikey/Kentsel Tarım, Atık Yönetimi, Sulama sistemleri ve teknolojileri gibi birçok alt başlığı olan geniş bir alanı içermektedir. Buna göre; tarımda teknolojiyi takip etmek ve kullanmak bir lüks olmaktan çıkmış ve mecburiyet haline gelmiştir.

EMRAH ERTEK

Ar-Ge Mühendisi