ÇİFTÇİ DESTEK PLATFORMU

Çiftçi Destek Platformu

Nedir?

Gıda arzının kalitesi ve güvenliği, dünyamızda ve ülkede her geçen önemini artırarak sürdürmeye devam etmektedir. Tarımsal ürünlerin tohumdan hasada, tarladan sofraya yolculuğunda doğru, hızlı ve objektif kontrol tespit sistemlerine olan ihtiyaç da aynı oranda artmaktadır.  

Tarımsal ürünlerin yetişmesi esnasında uzman bir göz tarafından sürekli izlenmesi sağlıklı ve kaliteli ürünün ortaya çıkması için gereklidir. Mekân, zaman, maliyet ve imkân her zaman sürecin böyle olmasına izin vermeyebilir. Ancak hızla gelişen teknolojinin hayatımıza kattıklarından olan akıllı mobil cihazlar uzaktan görüntü aktarma ve iletişim kurma imkânı vererek bu sorunu çözmek için fırsat oluşturmaktadır.

Çiftçi Destek Platformu, tüm bu süreci üreticiler için kolaylaştıracak, TARNET’in özgün yazılım kabiliyetleri sonucu ortaya çıkmış, tarımsal veriyi bilgiye dönüştürecek kapsamlı bir dijital platformdur.

Tarlada ürün kaybı %35

Kalite süreçlerinin etkin olarak işletilmediği durumlarda, ülkemizde tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlılar nedeniyle oluşan ürün kaybı %35’leri bulabilmektedir.

Örneğin, ülke genelinde tahıl üretiminde yapılan bitki koruma uygulaması ve gübreleme işlemleri belirli dönemlerde bütün tahıl alanlarına uygulanmaktadır. Bu uygulama çok yüksek maliyetler doğurduğu gibi, mahsulde meydana gelen kimyasal birikme, besin bozukluklarına ve buna bağlı olarak da insan sağlığını tehdit eden sorunlara yol açmaktadır.

Bu sorunların temel sebebi kalite süreçlerinin olmayışı veya eksik olması gösterilebilir. Tahıl örneğinde olduğu gibi, bölgesel zararlı ve besin bozukluğu tespiti yapılarak bölgesel ilaçlama ve gübreleme sağlansaydı bu tür sorunlar meydana gelmeyecekti.

Hastalıklar önceden tespit edilecek

Besin bozukluklarının, zararlıların ve hastalıkların önceden tespit edilebilmesini sağlayan veri toplama/analizi yöntemlerini içeren Çiftçi Destek Platformu hem ürünün korunmasında hem verimlilikte hem de girdi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda önemli roller oynayacaktır.

Bunun yanı sıra, tarım üreticilerinin ve ziraat mühendislerinin buluştuğu dijital bir platform olma hedefiyle ortaya çıkan Çiftçi Destek Platformu, üretimin yüksek kalite standartlarına kavuşması için fırsatlar sunuyor. Platformun üreticiye sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir: Üretim aşamasında ürünün periyodik olarak takibinin yapılabilmesi, ürünle alakalı uzmanlara soru sorulabilmesi, ürünlere ait görüntülerin ve lokasyon bilgisinin uzmanlarla paylaşabilmesi.

Toprağın büyük verisi

Platforma yapılan tüm işlemler bir veri havuzunda toplanarak işlemeye hazır hâle getirilir. İşlenen veri, daha sonraki üretim süreçlerinde, doğrudan uzman tarafından sorun daha ortaya çıkmadan tespit edilebilecektir. Bunun yanı sıra, elde edilen veri ile gübreleme, bitki koruma gibi ek ürünlerin maliyetleri büyük oranda azalacaktır.

Toprağa dijital destek: Çiftçi Destek Platformu

Kapsamlı veri toplama, veri analiz ve veri işleme yapısıyla üretim sürecinin oyun değiştiricisi olmaya hazırlanan Çiftçi Destek Platformu’nun üreticilere sağladığı avantajlar:

  • Görüntü işleme teknikleri ve mobil platformlar ile bitki hastalıkları ve zararlılarının yol açtığı üretim kaybının önlenmesi hedefi.
  • Değişen yöreye ve yetiştirilen ürün çeşitliliğine bağlı olarak hastalık ve zararlıların sebep olduğu üretimdeki kayıplarını ölçülebilmesi.
  • Üreticilerin gecikmeden kaynaklı maliyet ve hasat kaybının önüne geçilmesi.

TARNET'in özgün yazılım kabiliyetleri ve büyük veri analiz sistemlerinin tarımsal altyapıları daha anlaşılır ve verimli bilgiye dönüştürmesi sonucu, Çiftçi Destek Platformu alanında tek ve en büyük veri kaynağı konumuna erişecektir.