DEKAR NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Dekar Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Nedir?

Dekar Nedir?

Dekar 1000 m'ye denk gelen arazi ölçü birimidir. Dekarın tarihi, bir ölçü birimi olarak oldukça eskiye dayanmaktadır. Günümüzde 1000 m'ye eşit olarak hesaplanıyor olsa da tam olarak 918.393 m'ye denk gelmektedir. Dekar, Türkiye ve dünyada arsa, tarla, orman gibi alanların yüz ölçümünü belirlemek için kullanılır. Eski Osmanlı Türkçesinde 1000 m alana karşılık olarak dönüm gelmekteydi. Bu nedenle dekar yerine sıkça dönüm kelimesi de kullanılmaktadır. Dönüm dekar yerine kullanılıyor olsa da Türkiye'nin her yerine dekara yani 1000 m'ye tam olarak karşılık gelmez. Örneğin İç Anadolu bölgesinin bir kısmında 2000 m bir dönüm olarak hesaplanırken başka bir kısmında 2500 m hatta 4000 m olarak da hesaplanabilir. Bu durumda dönümün resmi tanımının yanı sıra yöresel tanımından da bahsetmek gerekir.

 

Ar, Dekar ve Hektar

Dekar başka bir tanımla ardan büyük hektardan küçük arsa ölçü birimi olarak da tanımlanabilir. 1 ar 100 m 'ye karşılık gelmektedir. 1 hektar ise 10.000 m2 'dir. Yani dekarın 10'da 1'ine ar denmekteyken, 10 dekara ise hektar denir.

 

Ar ölçü biriminin sembolü A (a) olarak ifade edilir.

Dekar ölçü biriminin sembolü ise DAA (daa) olarak yazılır.

Hektar ölçü biriminin sembolü HA (ha) şeklinde yazılır.

 

Ar tanım olarak 100 m'ye denk gelmektedir. Ortalama bir apartman dairesinin boyutunu 1 ar ya da katları olarak hesaplamak da böylece mümkün olmaktadır. Bu nedenle ar, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde yerel ağızla evlek olarak da kullanılır.

 

Hektar ise hekto ve ar sözlerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Hektar, yüz ar anlamına anlamına gelir. Hektar bir tarım ölçü birimi olmanın yanı sıra ormancılık alanında da sıkça kullanılır. Ormanların boyutları ar, dekar ya da dönümden ziyade hektarlarla ifade edilmektedir.

Arsa, Tarla ve Arazi

Dekar; arsa, tarla ve arazi ölçümlerinde sıklıkla kullanılan bir ölçü birimidir. Bu nedenle arsa, tarla ve arazi ayrımı ar, dekar, hektar ayrımını bilmek kadar önemlidir. Arazi, imarsız toprak anlamına gelmektedir. Arazilerin sınırları çevredeki doğal yapılar baz alınarak belirlenir. Örneğin yakındaki tepe ya da dağlar, dereler ya da ormanlar arazilerin sınırlarını oluşturur. Arsa ise imarlı, yani üzerine bina ya da inşaat yapılabilir topraktır. Arsalarda tarım yapılmaz, imar geçmiştir, belediye sınırları içerisindedir ve faaliyete açıktır. Tarla ise yalnızca tarıma açık, imarsız arazilerdir. Her arazi tarıma elverişli yani tarla olmayabilir. Her arsa bir arazi iken her arazi bir arsa değildir. Arazi, tarla ve arsaların kullanım amacı farklılıkları dolayısıyla vergilendirme oranları da farklı olarak belirlenmiştir. Emlak vergisi nedeniyle arsaların vergi oranları daha yüksektir. Arazi, arsa ve tarla temel ölçü birimi ise dekardır. 1000 m'lik her arazi, arsa ya da tarla parçası 1 dekar olarak değerlendirilmektedir. Ar ve hektar ise daha küçük ya da büyük alanları ifade etmek için daha nadir kullanılır.