DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞEN TARIM ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

Doğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Tarım Ürünleri ve Teknolojileri

Nedir?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçilik faaliyetlerinin büyük bir bölümü hayvancılıktan oluşur. Coğrafi şekillerin ve iklimin etkisiyle tarıma elverişli olan alanlar bölge yüz ölçümünün yaklaşık olarak %10'luk kısmı içerisinde yer alır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde genel olarak tahıl ekimi yapılır. Baklagiller başta olmak üzere; şeker pancarı, pamuk, lahana, patates, kayısı ve az miktarda da tütün yetiştirilmektedir.

 

Doğu Anadolu Bölgesi, engebeli arazilerden ve yüksekliği fazla olan yer şekillerinden oluştuğu için tarımsal faaliyetlere elverişli değildir. Yer şekilleri ve ikliminden dolayı tarımsal faaliyetler yalnızca bölgenin çöküntü ovalarında gelişmiştir. Elbistan, Van, Elazığ, Muş ve Malatya ovalarında tarımsal faaliyetler yoğundur. Ekili alanların çoğunluğu buğday ve arpa yetiştirilmesi için ayrılmıştır. Arpa, buğdaya göre daha düşük derecelerde sıcaklığa ihtiyaç duyduğundan daha çok tercih edilmektedir. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde arpa ekimi sıklıkla tercih edilmektedir. Erzurum-Kars bölümünün yüksek bölgelerinde arpa ekimi yaygın şekilde yapılır. Buğday-çavdar karışımı ekimler bölgede geniş yer tutar. Buğday ve çavdar ekimi geniş bölgelere yapıldığı için tarım teknolojilerinden yararlanılır. Engebeli araziler makine kullanımına uygun olmadığı için tarımda makineleşme Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli için uygun değildir.

 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yükselti fazlalığı sebebiyle ekili-dikim alanlarının oranı düşüktür. Ekili alanların hepsi çukur ovaların bulunduğu bölgelere ve çevresine yayılmıştır. Yaylalarda ve vadi tabanlarında ekim oldukça yaygındır. Malatya ve Bitlis illerinde tütün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Şeker fabrikalarının kurulmasıyla birlikte; Elazığ, Erzincan, Malatya, Kars yörelerinde pancar ekimine başlanmıştır. Bölgenin yüksek kesimlerinde kış sebzeleri yetiştiriciliği ön plandadır. Lahana, pancar, patates gibi kış sebzeleri yetiştiriciliği yapılmaktadır.

 

Tarımda Verimli Teknoloji Kullanımı

 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda kıt olanaklardan yüksek verim alabilmek için teknolojiden yüksek oranda faydalanılmaktadır. Tarımda kullanılan teknolojik hizmetler, iletişim, güvenlik, depolama, donanım ve yazılım alanlarında kullanılmaktadır. Fabrikalar ve tarım yapılan alanlar arası kontrolün ve iletişimin sağlanması teknolojik hizmetlerin doğru kullanılmasıyla mümkündür. Yetkili internet servis sağlayıcıları aracılığıyla iletişim ağı kurulmaktadır. Fabrika ve ekim alanı arasında görüntülü ve yazılı veri akışı, istenilen her an sağlanabilmektedir.

Bağlı bulunulan işletmenin çalışanları, yöneticileri, iş planlanması ve organizasyon yapısı arasında çeşitli yazılım ve network sistemleri kullanılarak bilgi akışı gerçekleştirilmektedir. Ürün raporlaması, verimlilik, çalışan istatistikleri gibi birçok veriye anında ulaşım sağlanabilmektedir. Küçük, orta ve büyük ölçekli tesisler için hırsızlık, gasp, yangın ya da olası sağlık sorunları ile ilgili anında çözüm için güvenlik sistemlerinden faydalanılır. Diğer taraftan IP kamera kullanımı ile görüntülü bilgi akışı sürekli olarak sağlanabilmektedir. Kullanılan teknolojik ekipmanlar sayesinde ekim alanları ile işletmenin olduğu bölge arasında mesafelerin uzak olması, sürekli veri akışı için engel teşkil etmemektedir. Tarımda dijitalleşme, tarımsal verimliliğin artmasına katkıda bulunmaktadır. Ürünlerin tarladan sofraya gelme aşamasına kadar tüm süreçler, teknolojinin verimliliğinden faydalanarak takip edilebilmektedir.