DÖNÜM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Dönüm Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Nedir?

Evler, ofisler gibi kapalı alanların boyutlarının hesaplanmasında metrekare birim olarak esas alınmaktadır. Bu alanlar genellikle düzenli ve görece olarak küçük yapılar olduğundan metrekarelerinin hesaplanması kolay bir işlemdir. Ancak araziler çok daha geniş alanlardır. Metrekareler üzerinden hesaplama ve değerlendirmeler yapmak birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için ise arazilerin boyut ve genişlik hesaplamaları için yeni bir alan birimi ortaya atılmıştır. Dönüm olarak adlandırılan bu birim, hesaplama ve daha doğru fiyatlandırma yapma konusunda; mal sahiplerine, çiftçilere ve gayrimenkul alım satımı yapanlara kolaylıklar sağlamaktadır.

 

Dönüm Nedir?

 

Özellikle tarım arazilerinin fiyatlandırılmasında ve tarım için uygun hale getirilmesinde boyutların doğru bir biçimde belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Bu nedenle tarım arazilerinin boyutları, biçim bakımından farklılık gösterse bile herkesçe kabul edilen bir yöntem üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar ise dönüm adı verilen birim yardımı ile yapılmaktadır. Dönüm hesaplamaları gayrimenkul alım satımlarında kullanıldığı gibi tarımsal faaliyetler için nasıl bir planlama yapılması gerektiğini planlamak için de işlevsel olarak kullanılır. Arazinin en iyi şekilde değerlendirilerek, verimli bir tarım alanı haline getirilmesi için kaç dönüm olduğu ve bu alanın nasıl parçalara ayrılarak işleneceği göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Dönüm; 1945 öncesi yıllarda 918 m² olan bir alanı ifade etmekteydi. Daha sonraları ise çıkan toprak kanunları ile hesaplamaların metrik sistemde daha doğru ve kolay yapılabilmesi için bu rakam 1000 olarak değiştirildi. Böylece ortaya çıkan karmaşıklıkların önüne geçilmesi hedeflenmekteydi.

Buna göre genel kabulde dönüm, 1000 m²'lik bir alanı kapsayan toprak olarak tanımlanmaktadır. Arazinin boyu ve genişliğinin çarpımı metrekare cinsinden sonuç verdiğinden bu çarpımı 1000'e bölünmesi ile kaç dönümlük bir alanı kapladığını hesap etmek mümkün olmaktadır.

Dönüm hesaplamaları için ilk olarak arazinin boy ve en ölçüleri belirlenmektedir. Bu ölçüler arazinin düzensiz kısımları da dahil edilerek yapılabilmektedir. Boy ölçüsü ile genişlik ölçüsünün çarpımı tarım arazisinin kaç metrekare olduğunu ortaya çıkarır. Bu sayının 1000 ile bölünmesinden çıkan sonuç ise arazinin kaç dönüm olduğu ile ilgili bilgi verir. Dönümün metrik sistemdeki karşılığı ise şu şekildedir:

1000 m²

0,1 hektar

10 ar

1 Dekar

Dönüm Hesaplarının Tarım Faaliyetleri İçin Faydaları Nelerdir?

 

Tarım faaliyetlerinin son derece planlı ve teknolojik koşullarda gerçekleştirildiği bugünlerde arazilerin doğru kullanımı çiftçiler için düşünülmesi gereken bir konu olmaktadır. Tarım makinelerinin kullanılabileceği ya da el ile tarımın gerçekleştirileceği alanların boyutlarının doğru olarak tespit edilmesi ekim ve hasat işleri sırasında çiftçinin daha rahat bir alana sahip olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca arazilerin satışı ve alımı esnasında da doğru fiyatı belirlemek için dönüm hesaplamalarının yapılması büyük önem taşımaktadır. Değişen piyasa koşulları nedeni ile tarım arazilerinin satış rakamlarında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu iniş ya da çıkışlar doğrultusunda arazinin genişliğinin doğru yöntemle hesaplaması gerekmektedir.