EKSTANSİF TARIM NEDİR?

Ekstansif Tarım Nedir?

Nedir?

Ekstansif tarım, modern tarım yöntemlerinin kullanılmadan ilkel yöntemler ile gerçekleştirilen bir tarım metodudur. Bu tarım türünde geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Ekstansif tarımda; ilaçlama, gübreleme, kaliteli tohum ve sulama gibi uygulamalar yeterli seviyede olmadığı için verim oldukça düşüktür. Ekstansif tarım daha çok iklimsel koşullara ve doğal koşullara bağımlıdır. Bu nedenlerden dolayı tarım alanının genişliği değişmediği halde yağışlarda görülen oranların değişmesi, üretimi oldukça etkiler. Ürünlerin yetişmesi ile iklimsel koşullar arasında paralellik söz konusudur. Buna göre yağışların az olduğu dönemlerde üretim anlamında verim azalmaktadır. Yağışlar fazlalaştığında ise üretim artmaktadır.

 

Ekstansif Tarımın Özellikleri Nedir?

 

Tamamen ilkel yöntemlere bağlı bir tarım metodu olan ekstansif tarımdaki üretim, yağış miktarı ile doğrudan orantılıdır. Ekstansif tarım yönteminde teknoloji ve modern tarım yöntemleri kullanılmamaktadır. Buna göre makine kullanım oranı oldukça düşüktür. Gübre kullanımı ve tohum ıslahı da az görülmektedir. Bununla birlikte sulama problemi fazla olan ekstansif tarım yönteminde nadas alanları geniş bir yapıya sahiptir. Ülkemizde ekstansif tarım alanları daha çok; Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Ekstansif tarımda makine yerine insan gücü kullanıldığından dolayı üretim ve verim oldukça düşüktür. Genelde sığır ve koyun otlatmacılığı için kullanılmaktadır. Ayrıca arpa ve buğday gibi ürünlerin yetiştirilmesinde daha etkili bir tarım yöntemidir. Toprağın yaşı, bu tarım türünü etkileyen önemli bir faktördür.

 

Tarımsal Üretimde Teknoloji Faktörü

 

Tarım alanında daha çok verim alınması için teknolojik yöntemlere başvurulmalıdır. Teknolojik ve modern yöntemlerin kullanıldığı tarımda doğaya bağımlılık oldukça azdır. Bu sayede insan gücüne de fazla gerek kalmadan üretimde maksimum seviyeye ulaşılabilmektedir. Sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi faaliyetlerde modern teknolojilerden yararlanmak gereklidir. Bu sayede tarım ile birlikte hayvancılık da gelişerek üretim noktasında daha çok verim alınabilmektedir.

Modern Tarımın Özellikleri

 

Modern tarımın uygulandığı alanlarda üretim faaliyetleri görece daha fazladır. İnsan gücünden ve doğa olaylarından bağımsız olarak tamamen modern teknolojiler ile gerçekleştirilen tarım yöntemlerinden verim almak daha kolaydır. Buna göre modern tarım yöntemi ile topraklar her yıl düzenli olarak ekilmektedir. Bu bağlamda nadasa bırakılmamaktadır. İklim koşullarının faaliyeti de modern tarım yönteminde sınırlandırılmaktadır. Çünkü herhangi bir doğal olay üretim anlamında verimi etkilememektedir. Bundan dolayı ürün veriminde dalgalanmalar olmamakla birlikte aksine verim oldukça yüksek olmaktadır. Gübre kullanım oranının da arttığı modern tarım yönteminde sulama yöntemi ile yetişmekte olan endüstri bitki ve sebzelerinin ekimi de önem kazanmaktadır.

 

Ekstansif tarım, modern tarım yöntemleri kullanılmadan gerçekleşen bir tarım türüdür. Bu tarım yöntemi tamamen insan gücüne ve doğal olaylara bağlı kalmaktadır. Bundan dolayı da üretim anlamında tatmin edici sonuçlar sunmaktan uzaktır. Buna karşın modern tarım yöntemleri, ekstansif tarım yönteminin aksine makinelerin daha etkili olduğu ve üretim noktasında da daha çok verim alındığı bir tarım yöntemidir.