EN AKTİF KULLANILAN TARIM MAKİNELERİ HANGİLERİDİR?

En Aktif Kullanılan Tarım Makineleri Hangileridir?

Nedir?

Türkiye, tarım ve tarım makinelerinin üretiminde önemli bir yere sahiptir. Artan talep ve tarım sektörünün giderek çeşitlenmesi, tarım makinelerine olan ihtiyacın da artmasına neden olmuştur. Teknoloji ile birlikte gelişen tarım makineleri, tarım aletleri, otomatik ve yardımcı tarım makineleri gibi ekipmanlar tarım sanayisini canlandırarak devamlılığını sürdürmesinde önemli avantajlar sağlamıştır. Tarım makineleri, kullanılan amaca ve alana göre farklılıklar göstermektedir. Tarımı kolaylaştıran bu makineler sayesinde üretim kolaylaşırken, ülke ekonomisi de önemli ölçüde rahatlamaktadır. Ayrıca sadece tarım sektörü değil, ülkenin ihracat hacmi de giderek artmaktadır.

 

Tarım Makineleri Nelerdir?

 

Tarımda kullanılan makineler, kuvvet makineleri ve iş makineleri olarak iki guruba ayrılmaktadır. Bunun dışında kalan kazma ve kürek gibi gereçler, tarım aletleri olarak adlandırılır.

 

Kuvvet Makineleri: Doğal ya da kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çeviren makinelere kuvvet makineleri denir. İçten yanmalı motorlar, traktör, su ya da rüzgâr tribünleri kuvvet makinelerine örnek olarak gösterilebilir.

İş Makineleri: Kuvvet makinesinden alınan enerjiyle çalışan makinelerdir. Biçerdöver makinesi, pulluk ya da ilaçlama makinesi gibi örnekler, kuvvet makinesinden elde ettiği enerji ile iş yapmaktadır.

 

En Çok Kullanılan Tarım Makineleri

 

Kullanılan tarım makineleri, tarımın yapıldığı bölgeye ve üretim alanına göre farklılıklar göstermektedir. Genel olarak en çok kullanılan tarım makineleri şöyle sıralanabilir:

 

Traktör: Tarımsal faaliyetlerin temelini oluşturan traktör, pulluk ve gübreleme gibi makinelerin çalışabilmesi için gereklidir. Römorklu traktörler, yüklerin taşınması için de kullanılır.

 

Balya Makinesi: Biçilmiş ot, yonca, hayvan yemi ya da tahıl saplarını sıkıştırarak balya haline getiren makinelerdir. Balya makinesi taşıma ve depolamayı kolaylaştırırken zaman kazandırır. aynı zamanda da insan gücüne kıyasla daha az masraflıdır.

 

Biçerdöver: Toprağı hasat eden ve beraberinde harman işlemini de gerçekleştiren tarım makineleridir. Tarım sektörünün en çok kullanılan ve zaman kazandıran makinesidir.

 

Çapa Makinesi: Ayçiçeği, domates ve mısır gibi bazı bitkilerin belirli aralıklarla ekilmesi gerekmektedir. Çapa makinesi, bu tarz bitkilerin tarımında ciddi avantajlar sunmaktadır. Aynı zamanda toprağı havalandırıp yabani otlardan arındırılmasını sağlamaktadır.

 

Orak Makinesi: En çok kullanılan tarım makinelerinden biri olan orak makinesi, tarladaki tahılı; biçer, demetler ve öbekler haline getirir. Bu sayede tahılın toplanması kolaylaşır.

 

Pulluk: Sertleşmiş toprağı keser ve havalandırıp devirir. Bu sayede toprak, yabani otlardan arındırılır. Ayrıca toprağa serilmiş gübrenin de toprağa karışması sağlanmaktadır.

 

Toprak Frezesi: Hareketli parçalara sahip olan ve toprağı işlemeye yarayan bir tarım makinesidir. Toprağı ufalayarak parçalar ve havalandırmaktadır. Toprağın ekime hazır hale getirilmesinde kullanılmaktadır.

 

Harman Makinesi: Fasulye, tahıl ve nohut gibi hasat edilmiş tarım ürünlerinin ovalama ya da dövme yöntemi ile kabuklarından ayrılmasını sağlayan makinelerdir.

 

Silaj Makinesi: Yem olarak kullanılan mısır ya da yonca gibi yeşil ve sulu bitkileri parçalayarak depo alanına aktaran makinelerdir.