Hektar Nedir?

Nedir?

Hektar hekto ve ar sözlerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Hekto, metrik sistemde 100 sayısına karşılık gelmektedir. Ar ise arazi ölçü birimlerinin en küçüğü olan 100 m2’ye denk gelmektedir. Dolayısıyla hektar yüz ar, yani 10000 m2’ye (100x100 m2) denk gelen arazi ölçüm birimidir. En sık kullanılan bir diğer ölçü birimi dekar (dönüm) ise 1000 m2’nin karşılığı olmaktadır. Hektar hesaplanırken 10 dekardan bahsediliyor olması da mümkündür. Hektar sıklıkla çok büyük arazilerin ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle orman arazilerinin ölçümlerinde sıkla ar, dekar ya da dönümden ziyade hektarlardan söz edilmektedir.

 

Arazi Ölçüm Birimleri

 

Araziler hesaplanırken en sık kullanılan üç ölçü birimi ar, dekar (dönüm) ve hektardır. Ar, sık kullanılan üç ölçü birimi içinde en küçüğüdür ve 100 m2’ye karşılık gelmektedir. Ortalama bir evin büyüklüğü 1 ar ya da katlarıyla hesaplanır. Anadolu’da bazı yörelerde ar yerine evlek terimi de (yerel ağızla) kullanılmaktadır. Dekar 1000 m2’ye denk gelmektedir. En sık kullanılan dekar eskilerde yaklaşık 918 m2 olarak hesaplansa da günümüzde 1000 m2 olarak hesaplanmaktadır. Dekar, Türkiye ve dünya ölçü birimleri arasında bahçe, arsa, tarla gibi orta ölçekli alanların yüzölçümünü belirlerken kullanılmaktadır. Dekar ile eş anlamlı kullanılan bir diğer ölçü birimi olan dönüm ise sanıldığının aksine Türkiye’nin her yerinde 1000 m2’ye karşılık gelmemektedir. Anadolu’nun farklı yörelerinde 1000 m2’nin yanı sıra 2000 m2, 2500 m2, 4000 m2 gibi farklı ölçü birimlerine de karşılık gelen dönümü bu açıdan dekarla eş anlamlı tutmak yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Yaygın kullanılan üç ölçü biriminin en büyüğü ise hektardır. Hektar oldukça büyük arazileri hesaplarken kullanılır. Hektar tanımlanırken 100 ar ya da 10 dekar düşünülmektedir. Hektar ölçü biriminin sembolü HA (ha) olarak ifade edilir. Dekar ölçü biriminin sembölü ise DAA (daa) şeklinde yazılmaktadır. En küçük yaygın ölçü birimlerinden ar ise A (a) harfiyle sembolize edilmektedir.

Arazi Çeşitleri ve Ölçüm Teknolojileri

 

Ar, dekar ve hektar en sık kullanılan ölçü birimleriyken arazi, tarla ve arsa de en çok kullanılan tanımlardır. Arazi imarsız toprak parçası anlamına gelmekte ve genellikle çevredeki doğal yapılar (dağ, dere, orman vb.) vasıtasıyla ayrılmaktadır. Tarla ise tarıma açık ve elverişli araziler bütünüdür. Arsa ise imarlı, faaliyete açık ve üzerine bina yapılabilen arazi türüdür. Dolayısıyla arazi, tarla ve arsaların vergi sınıfları da farklı olarak hesaplanmaktadır. Günümüzde gelişen ölçüm teknolojileriyle birlikte bahçe, arsa, tarla ve orman gibi arazilerin ölçümleri çok daha rahat şekilde yapılmaktadır. Arazilerin sınırları çok büyük ya da küçük fark etmeksizin uydu görüntüleri ile net şekilde belirlenebilmektedir. Aynı zamanda arazi ölçüm cihazları da gerek uydu verileri gerekse hassas ölçüm teknolojileri sayesinde oldukça kolay ve hızlı sonuçlar vermektedir.