İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞEN TARIM ÜRÜNLERİ

İç Anadolu Bölgesinde Yetişen Tarım Ürünleri 

Nedir?

İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak ifade edilmektedir. Verimli topraklara sahip olan bölgenin ana geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık yer almaktadır. İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilen başlıca ürünler arasında, buğday ve arpa gelmektedir. Üretilen buğday, hem makarnalık hem de ekmeklik olarak kullanılabilmektedir. Yıllık yağış miktarının fazla olmaması ve sulama imkânlarındaki kısıtlılık nedeniyle, İç Anadolu Bölgesinde genel olarak, kuru tarım yapılabilmektedir. Bölgedeki yağışların düzensiz olması nedeniyle, buğdaydan alınan verim de istenilen seviyede değildir. İç Anadolu Bölgesinde, tahılın yanı sıra; şeker pancarı, soğan, patates, kabak, ayçiçeği, fasulye, nohut, mercimek, mısır, çeltik, havuç, elma, armut, domates üretimi de yapılmaktadır. Son yıllarda, tarımda sulama olanaklarının geliştiği bölgelerden olan, İç Anadolu Bölgesinde; Konya, Karaman, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'de üretilen ürünlerden alınan verim artma eğilimi göstermektedir. Modern sulama teknikleri arasında yer alan damla sulama sistemleri ile bölgedeki ürün çeşitliliği de artmaktadır. Oldukça üretken olan bölgede tarımı yapılan ayçiçeği, şeker pancarı ve buğday ürünlerinin işlenmesini sağlamak için fabrikaların varlığı da görülmektedir. İç Anadolu Bölgesinin ekonomisi tarıma dayalıdır. Bölgede yaz kuraklığının yaşanmasından dolayı, nadasa ayrılan arazilerin yüz ölçümü fazladır. Ekili dikili topraklar, bölgenin 1/3'ü kadarını kaplamaktadır. Sulama imkânlarındaki kısıtlılıktan dolayı, kuru tarım olanağı daha fazladır. Sulanabilen topraklarda ise meyve ve sebze üretimi, önceki yıllara göre artış göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknolojinin tarımda uygulanmaya başlanması, birim alandan alınan verimi de artırmaktadır. Tarımda gübreleme ve kimyasal mücadele ile toprağın işlenmesi düzene girerek, ürün kalitesi istenilen düzeylere ulaşmaktadır. Özellikle Konya Ovası, tarım üretiminde önemli alanlar arasında yer almaktadır. 

İç Anadolu Bölgesinde Kullanılan Tarımsal Teknolojiler

 

İç Anadolu Bölgesinde; kulaklı traktör pulluğu, diskli traktör pulluğu, kültivatör kullanılırken, toprak frezesi gibi verimi artıran teknolojilerden de faydalanılmaktadır. Traktörle çekilen hububat ekim makinesi kullanımında artış görülmektedir. Böylece, birim alandan elde edilen verim ve alınan ürün sayıları çoğalmaktadır. Bölgede, üniversal ekim makinesi ve pnömatik ekim makineleri kullanılsa da, önceki yıllara göre kullanımı azalmaya başlamaktadır. Geçmiş yıllarda, gübrelemenin insan gücü ile yapılıyor olması, verimi düşüren bir durum iken, kimyevi gübre dağıtma makinelerinin kullanımı ile üretim hız kazanmaktadır.Bölge genelinde; biçerbağlar makinesi, sap döver harman makinesi ve ot tırmığının kullanımı yaygındır. İç Anadolu'daki yeryüzü şekillerinin engebesiz veya az engebeli yapısı, traktörle çekilen çayır biçme makinelerinin kullanımına olanak vermektedir. Tarımda makine kullanımının artmasıyla, traktör ve traktöre bağlı olarak kullanılabilen alet ve makinelerin sayısı artsa da, henüz istenilen düzeyde değildir. Bölgedeki nadasa bırakılan arazilerin çok olmasından dolayı, yıl bazında üretilen tahıl ve hububatların sayısı, beklenenden düşük olmaktadır. Tarımsal üretimin artması yönünde çalışmalar devam ederken, tarımda teknolojiye daha çok önem verilerek, çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.