İLAÇLAMA MAKİNELERİ VE İLAÇLAMA YÖNTEMLER

İlaçlama Makineleri ve İlaçlama Yöntemler

Nedir?

Teknolojinin hızla gelişmesi her alanda olduğu gibi tarım sektörüne de olumlu anlamda değişimler getirmektedir. Bir asır önce bir dekar alandan alınan verim ile bugün teknolojik tarım araçlarının kullanılmasıyla bir dekar alandan alınan verim arasında inanılmaz farklar vardır. Tarımın her alanında teknoloji imkânlarında yaşanan baş döndürücü gelişme kendini hissettirmektedir. Toprağı ekime hazırlamak için ilk dokunuştan hasada kadar olan süreçleri gözden geçirirsek teknoloji her süreçte vardır. İnsana bağlı aksaklıklardan doğan ürün kaybı, modern araçların kullanılmasıyla en aza indirilmektedir. Tohumu toprağa ekmekten tutun sulamaya ve ilaçlamaya kadar hatta hasada kadar bütün işler zaman ve ekonomik kayıplara sebep olmadan modern tarım aletleri ile yapılmaktadır. Bundan dolayı eskiden bir dekardan alınan verimin günümüzde on kat fazla alınması teknoloji sayesinde olmuştur. 

 

Teknolojik Araçların Tarımda Kullanılması

 

Toprak işlemesi ve ekimi bittikten sonra başlayan süreçte teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde kısa sürede üretim sağlanabilmekte ve hasat sonrası ürünlerin toplanılması, işlenilmesi gibi faaliyetler zahmetsiz bir şekilde de gerçekleştirilebilmektedir. Modern sulama sistemleri ve ilaçlama makinesi tarım alanında iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçmektedir. Günümüzde teknolojik araçların kullanım alanları tarımda her geçen gün artmaktadır. Drone ile tarla sınırı belirleme ve haritalandırılması, ürün ekildikten sonra özellikle tarla içi büyüme evrelerinin kontrol edilmesi mümkün olabilmektedir. Droneların artık tarımda ilaçlama makinesi olarak da kullanılması teknolojinin tarıma kattığı inanılmaz bir katma değerdir.

Drone ile yapılan ilaçlamalarda bu işlem, ilacın bitki üstüne eksiksiz yedirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca traktörlerin ilaçlama sırasında meydana getirdiği ürün kayıplarını göz önüne aldığımızda drone ile yapılan ilaçlamaların son derece verimli ve sorunsuz olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Droneların ilaçlama makinası olarak kullanılması tarım ilaçlarının toprağa karışma katsayısını çok düşürdüğü için toprağın canlılığını da korumaktadır. Traktörlerin kalın lastikleri toprağı sıkıştırıp havasız bıraktığında toprak hava ile temas edemediğinden bir sonraki yıl ürün kayıplarına neden olmaktadır. droneların kullanılmasıyla bu sorunlardan kaynaklanan ekonomik kayıplar yaşanmamaktadır. Kısa zaman öncesine göre haritalandırma ve üstten izleme ve fotoğraflandırma kullanılsa da artık dronelar tarımsal makineler sınıfına girmiştir diyebiliriz. 

Droneların Mahsul Kontrolündeki Önemi

 

Tarlalardaki sulama sistemlerinden kaynaklanan arızaların mısır, ayçiçeği gibi yüksek boylu ürünlerin büyüme aşamasında tespiti çok zordur. Yüzlerce dekar ekili ürünü kontrol etmek çok zordur. Ürünler arasında geçen sulama sistemlerinde meydana gelen bir arıza tespit edilmediği zaman ürünler ya sararır ya da büyümez kururlar. Bunun tespiti artık droneların kullanılmasıyla çok kolaylaşmıştır. Drone ile aldığımız görüntüden sararan veya kuruyan kısım tespit edilir ve o bölümdeki sorunlu sulama sistemine müdahale edilir. Ayrıca ulaşılmayan tarla kısımlarındaki ürünlerin hasada gelip gelmediği, ürünlerin homojen büyüyüp büyümediğini teknoloji dünyasının bizlere sunduğu imkânlarla kolayca tespit edilebilir. Kalite ve deneyimiyle sektörün öncülerinden olan Tarnet, güncel ilaçlama teknolojileriyle tarım sektöründe teknoloji imkânlarını sizlerle buluşturuyor. Drone ilaçlama da dâhil olmak üzere tüm güncel ilaçlama teknolojilerine Tarnet farkıyla sahip olabilirsiniz.