Sulu Tarım Nedir?

Nedir?

Tarım, insanlığın gelişmesinde ve uygarlıkların kurulmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Yerleşik hayata geçiş, teknolojik ilerleme, tarımsal faaliyetlerde yeni yöntemlerin kullanılması verimin artmasını da mümkün kılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin en önemli unsuru, toprağın ve bitkilerin temel besin kaynağını oluşturan sudur. Yağışların veya su kaynaklarının yetersiz olması tarımsal ürünlerinin gelişememesine sebep olabilir. Tarım uygulamalarında yağışların yeterli olmadığı alanlarda farklı sulama yöntemiyle gerekli besinin sağlanmasına sulu tarım adı verilmektedir.

 

Sulu Tarım Nedir?

Yeterli yağış alamayan ve kuraklık sorunu yaşayan bölgelerde toprağın ve bitkilerin suya erişmesini sağlamak üzere sulu tarım uygulamaları yapılmaktadır. Bitkilerin, meyve ve sebzelerin yeterli su ve besin maddesine ulaşması amacıyla yürütülen sulu tarım, hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok bölgesinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle kurak bölgelerde tarımsal verimi artırmak için oldukça etkin bir yöntemdir. Sulu tarım uygulamaları ciddi bir yatırım gerektirmektedir. Maliyetinin yanı sıra küresel iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi tehdidi sebebiyle de kaynakların etkin kullanılması büyük önem taşımaktadır.

 

Sulu Tarım Nasıl Yapılır?

Sulu tarım uygulamalarında toprağın yılda bir kez, derin bir şekilde sürülmesi gerekmektedir. Bu işlem uygun teknolojiler ve tarım aletleri kullanılarak yapılmalıdır. Aynı şekilde toprak ve bitki konusunda bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Aksi halde aşırı sulama gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmekte ve topraktan istenen verim alınamamaktadır. Sulu tarım uygulamalarında kullanılan farklı sulama yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 

  • Salma sulama yöntemi
  • Karık sulama yöntemi
  • Toprak altından taban suyunun yükseltmek suretiyle yapılan sulama yöntemi
  • Yağmurlama yöntemiyle sulama
  • Damla sulama yöntemi

Sulu Tarımın Faydaları Nelerdir

Dünya nüfusunun hızlı artışı besin maddelerine ulaşım konusunda bazı zorluklar doğurmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin artan nüfusun gerekliliklerini karşılayacak yeterlilikte olması büyük önem arz etmektedir. Sulu tarım uygulamaları verimi ciddi oranda artırmasıyla bu alanda son derece önemli bir rol oynamaktadır. sulu tarım yöntemi ile aynı araziden yılda iki ya da üç kez mahsul almak da mümkün olmaktadır. bu durum, ürün çeşidini ve bolluğunu artırmasının yanı sıra erişilebilir olmasını da sağlamaktadır. Sulu tarım yöntemiyle yetiştirilen mahsul, kuru tarım uygulamalarıyla yetiştirilen mahsule göre daha fazla bakıma muhtaçtır. Dönemsel uygulamalar ve bitki çeşidine göre hasat zamanlarının takip edilmesi gereklidir. Ürün takibi zorlu bir süreci kapsasa da çok daha verimli bir yöntem olması sebebiyle tercih sebebidir. Sulu tarım uygulamalarıyla yetiştirilecek ürün çeşidi de oldukça fazladır. Bu etken de ekonomik açıdan kârlı ve etkin bir yöntem olarak öne çıkmasını sağlamaktadır. Bu yöntemin uygulanmasında aşırı sulamadan ise kaçınmak gerekmektedir. Aşırı sulama topraktaki besin maddelerinin yok olmasına ve tuz oranının artmasına yol açarken mahsullerin kalitesinin düşmesine ve maliyetlerin de artmasına sebep olur.