TARIM SİGORTASI NEDİR?

Tarım Sigortası Nedir?

Nedir?

Üretici halkın, çiftçilik ile uğraş içerisinde olan kişilerin desteklenmesi ve pek çok olumsuz duruma korunabilmesi için tarım sigortasına ihtiyaç duyulmaktadır. İklimsel koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilen zararların önlenebilmesi, doğal afet sonucu meydana gelebilen tahribatları minimum düzeye indirilebilmesi için devlet destekli tarım sigortası uygulaması düzenlenmektedir. Türkiye'de bu işlem Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetilmektedir. Sel, yangın, fırtına gibi doğal afetler başta olmak üzere kümes hayvanlarının yaralanması, hastalanması veya çiftçinin sağlığının bozulması gibi üretimi tehdit eden tüm durumlar tarım sigortası kapsamında yer almaktadır. Gelişen ve her geçen gün daha etkin bir rol oynayan teknoloji sayesinde günümüzde bu tür olası risklere karşı önlemler alınmaktadır. Ancak her halükarda süreci en az hasarla atlatmak adına bu sigortadan yararlanmakta fayda var.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yönetilen sigorta türleri şu şekildedir;

  • Sera Sigortası
  • Bitkisel Ürün Sigortası
  • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
  • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
  • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
  • Arıcılık Sigortası
  • Su Ürünleri Hayat Sigortası

 

Ek-5 Tarım Sigortası Nedir?

 

İlgililer tarafından en çok merak edilen Ek-5 tarım sigortası, gündelik işçiler ile mevsimlik işçilerin sigortalı olarak görev almaları için uygulanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'na 2011 yılında eklenmiş ve eklendiğinden itibaren de uygulamaya geçirilen bir sigorta çeşididir. Tarım ya da orman işçilerinin bu doğrultuda isteğe bağlı olarak primlerini ödemesi ile emekli olmaları sağlanmaktadır.

 

Tarım Sigortası Emeklilik Şartları ve Maaşı Nedir?

 

Tarım sigortasından emeklilikte; sigorta başlangıç tarihi, emeklilik tarihi, prim ödenen yıllar ve prim ödenen gün sayısı gibi etkenler maaş miktarını belirlemektedir. Bahsi geçen Ek-5 tarım sigortası kapsamında 2000 yılından önce gerçekleşen işlemler için %80, 2009 sonrası için de %40 oranında aylık yatırılmaktadır. Bu faktörlerin tamamı değerlendirilmekte ve bu doğrultuda hesap yapılmaktadır. Hemen her sigorta türünde olduğu gibi tarım sigortasından emekli olmak için de belirli şartlar yer almaktadır.

Bunlar;

 

  • Aktif bir vergi kaydının bulunmaması,
  • Sigortalı kişinin herhangi başka bir işte çalışmıyor olması
  • Kişinin SGK'nın 4A ve 4B bendine tabi olmaması gibi şartlar olarak listelenmektedir.

Tüm bu detaylar sonucun emekli olacak kişinin aktif bir vergi kaydının olmaması durumunda erkekler 60, kadınları ise 58 yaşında emeklilik hakkını elde etmektedir.

 

Tarım Sigortası Nasıl Yapılır?

 

Ek-5 tarım sigortası uygulamasından faydalanmak isteyen kişilerin gerçekleştirmesi gereken birkaç adım bulunmaktadır. Sigortayı yapmak için öncelikli olarak ''Ek-5 Tarım Sigortası'' formu doldurulmaktadır. Ardından kişinin kayıtlı olduğu muhtarlığa giderek doldurduğu formu onaylatması gerekmektedir. Yine bağlı oldukları il ya da ilçe tarım müdürlüğüne gidilerek ve söz konusu form için onay alınmaktadır. Ek-5 tarım sigortası formuna nüfus cüzdanının fotokopisi eklenip, SGK il veya ilçe müdürlüğüne teslim edilmektedir. Evrakların teslim edilmesinden bir ay kadar sonra SGK tarafından bir form gönderilmektedir. Bu form ile Ziraat Bankası ya da Vakıfbank üzerinden prim ödemeleri yapılabilmektedir.