Tarımsal Mekanizasyon

Nedir?

Tarımsal Mekanizasyon, işletmelerin gerekli enerji ve kuvvet kaynağı ile donatılması olup, motorizasyon ve elektrifikasyonu içerir. Tarımsal mekanizasyon, toprak işleme de kas gücü ile başlamış bunu hayvanların gücünden yararlanma izlemiş ardından basit aletlerden yararlanma ve onu makine kullanımı izlemiştir.

Tarım teknolojilerindeki gelişmelerin en fazla etkilediği süreç tarımsal mekanizasyon sürecidir. Günümüzde motorlar, hidrolik sistemler, pnömatik sistemler, traktörler, ekim-dikim makineleri, ilaçlama makineleri, gübre atım makineleri, hasat makineleri, elevatorler, kültüvatörler, biçer-döverler yaygın olarak kullanılmakla birlikte artık tarımsal üretimde de otomasyona geçiş başlamış olup bilgisayarlı sistemler, dronlarla ürün, hastalık takibi, sulama sistemlerindeki teknolojik gelişmelerle teknolojinin ve mühendislik uygulamalarının gelişimini görebilmekteyiz.

Hayvansal Mekanizasyon Neleri Kapsamaktadır?

Tarımsal mekanizasyonun bir parçası olan, hayvancılıkta mekanizasyonda işletmelerin üretimlerini kolaylaştırmak, elde edilen ürünlerin daha kaliteli hale getirilmesi, üretim aşamalarının ekonomik olması gibi konuları içerir. Hayvansal mekanizasyonun genel amaçları; süt sağımı ve sütün korunması (süt üretim mekanizasyonu), barınak temizliği (katı ve sıvı atık mekanizasyonu) yemin üretilmesi, hazırlanması ve yemleme (kaba ve kesif yem mekanizasyonlarını) içermektedir.

Tarımsal Mekanizasyonun Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Tarımsal mekanizasyon sayesinde, tarım/hayvan ile makine arasındaki ilişki daha da artacağından güvenli bir iş akışının planlanması sağlanır. Sistematik planlama, sebep – etki analizi, rasyonel yöntem seçimi vb. etmenler mekanizasyon yapısını oluşturan elemanları yani materyal, zaman, iş gücü vb. unsurlar yeniden belirlenir.

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nun Görevleri Nelerdir?

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu, kısa, orta ve uzun vadeli tarımsal mekanizasyon politikalarına ilişkin politika ve strateji belirleme, yerli üretimin desteklenmesine öncelik verilerek, imalatçıların yatırımlarını planlama, uygulanan desteklerin sonuçları üzerinden etki analizleri, işleyişinin daha fonksiyonel ve dinamik hale getirilmesi ve mevcut durum, sorunlar, çözüm önerileri, gelecekte yapılması öngörülen çalışmalar gibi konuların tartışılarak tecrübelerin paylaşılacağı programlar düzenleme şeklinde çalışmaları takip eden yapıdır.

Bu yapı, tarım makinaları sektörünün büyüklüğü dikkate alındığında, Bakanlık içerisinde dağınık bir yapı sergileyen ve bütün “Tarımsal Mekanizasyon” faaliyetlerini bir araya toplayan, sektörün muhatap alabileceği bir birimin, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinde tanımlandığı üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü çatısı altında “Entegre Dairesi” oluşturularak güçlendirilmiştir.

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nun Yol Haritası Neleri Kapsamaktadır?

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu yol haritasını, başta gümrük mevzuatı ve terminoloji tabanlı çalışmalar olmak üzere çeşitli platformlarda yol açtığı çelişkilerin ortadan kaldırılması amacıyla BÜGEM koordinatörlüğünde, Ege, Ankara ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri, TAGEM, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi, TARMAKBİR, TSE, Ticaret Bakanlığı gibi paydaş kuruluşların katılımıyla belirlemiştir.

Teknolojik tarım aletlerindeki gelişmeler, tarımsal biyoteknoloji, dikey tarım ve topraksız tarım alanlarında mobil uygulamalar ile tarım teknolojilerine yatırım yapan/yapmak isteyen şirketlerin ihtiyacı olan tüm veriler, Tarımsal Mekanizasyon Kurulu bünyesinde toplanmaktadır.

Tarım teknolojileri ve tarım teşvikleri kapsamında tarım ekosisteminin güçlendirecek tüm tarım 4.0 uygulamalarını izleyen tarımsal mekanizasyon kurulu, başta akıllı tarım sistemleri ve akıllı tarım makinaları olmak üzere, yüksek teknoloji gerektiren tüm yeniliklerin tarıma uygulanmasının takipçisi olmaktadır.