TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İTHAL ETTİĞİ TARIM ÜRÜNLERİ

Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Tarım Ürünleri

Nedir?

Herhangi bir malın ülke dışından temin edilmesi için yapılan alışverişe ithalat denir. Ülkemizde ithalatı yapılan ürünlerin listesi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ithalat ürünlerinin başında ise özellikle tarım ürünleri gelmektedir. "Dış alım" olarak da nitelendirilen ithalatın yapılabilmesi için, temelde iki unsurun bulunması gerekmektedir. Bunlardan birincisi ürünken diğeri ise ürünün satışını yapacak olan kişilerdir. Ürün satımını yapan kişiler gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilmektedir. Peki ülkemizde en çok ithal edilen tarım ürünleri nelerdir?

 

Tarımsal Alanında Yapılan Üretim ve İthalat

 

Ülkemizde en çok tartışma konuları arasında tarım ürünleri gelmektedir. Özellikle son yıllarda tarım ürünlerinin ithalatının giderek artış göstermesi ülkemizde tarım sektöründeki üretim düşüşünün de eleştirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca ithalatın yapılan tarım ürünlerinin ne oranda satın alındığı ve hangi ülkelerden satın alındığı da hem tartışılan hem de eleştirilen konular içerisinde kendine yer bulmaktadır. Yıllara göre bakıldığı zaman ithalatın gün geçtikçe ihracatı geçmesi tarım ürünlerinin ithal ürünler arasındaki payın oranı ile açıklanmaktadır. 2017 yılında 234 milyar dolarlık ithalat hacmi içerisinde tarım ürünlerine ait oranın 5 milyar dolar olduğu görülmektedir. 2019 yılının verileri de yine tarım ürünlerinin ithalatına ayrılan payın giderek arttığını doğrular niteliktedir. Özellikle bakliyat ürünleri ithal ettiğimiz tarım ürünleri arasında açık arayla başı çekmektedir.

 

İthal Edilen Tarım Ürünleri Arasında Buğday Başı Çekiyor

 

Resmi makamlardan yapılan açıklamalara göre 2019 yılında 1 milyon ton ile buğday, ithal edilen tarım ürünleri arasında başı çekmektedir. Buğday ithalatı için Türkiye muhtelif ülkelere toplamda 1.7 milyar dolar ödeme yapmaktadır. Arpa ve mısır ise 700 milyon ton ile buğdayı takip eden tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin ithal ettiği tarım ürünleri arasında 100 bin ton pirinç ve yine aynı oranda kurubaklagil bulunmaktadır. Özellikle Adana ve Şanlıurfa gibi illerimizde yetiştiriliyor olsa da pamuk gibi sanayi tarım ürünlerini de büyük oranda ithal etmekteyiz. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık pamuk ithalatı yapılmaktadır.

En Çok Tarım Ürünü İthal Ettiğimiz Ülkeler

 

Tarım alanlarının giderek daralması ve özellikle miras yolu ile tarım arazilerinin tarım için elverişliliğinin ortadan kalkması, ülkemizi tarım ürünleri bakımından her geçen gün dışarıya bağımlı hale getirmektedir. Teknolojinin artması ve buna bağlı olarak modern tarıma geçilmesi ile tarım ürünlerinde artış gözleniyor olsa da bahsi geçen sebeplere bağlı olarak tarım ürünlerindeki ithalat oranı artmaktadır. Peki en çok hangi ülkelerden tarım ürünü ithal ediyoruz?

 

2019 yılında yaklaşık olarak 1.5 milyar dolar değerinde buğday ithal edilirken buğdayın büyük bir kısmını Rusya'dan satın almaktayız. Onu hemen Ukrayna ve Brezilya takip etmektedir. Mısırı da yine Rusya, Sırbistan ve Romanya gibi ülkelerden ihraç etmekteyiz. Bir zamanlar adeta tahıl ambarı olarak anılan ülkemiz, artık tarımsal ürünlerini Rusya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden temin etmektedir.