Dijital Tarım Çalıştayı

Dijital Tarım Çalıştayı

Tarnet

Tarnet, Uluslararası Tropikal Tarım Merkezi (CIAT) ve CGIAR, Türkiye için Dijital Tarım Profili Oluşturma Çalıştayı’na katıldı. Tarımda Büyük Veri Platformu adına Dünya Bankası ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile düzenlenen ve 12 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleşen atölye çalışmasında, Tarım 4.0 ele alındı.

Mevcut dijital altyapının belirlenmesi, teknolojik olgunluğun değerlendirilmesi, BİT politikaları, teknoloji sürücüleri, tarım sektörünü dönüştürülmesinde yaşanan engeller ve dijital tarımın potansiyeli konularında sektördeki kilit paydaşlarla fikir alış verişi yapıldı. Tarnet Tarım Teknoloji Araştırma Komisyonu, bugüne kadar yaptığı çalışmalarını aktardığı çalıştaya, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve özel sektör temsilcileri de yer aldı. Katılımcılar input, üretim, dağıtım ve tüketici başlıklarında dörde bölünerek tespit, teşhis ve çözüm önerilerini içeren bilgileri paylaşması sağlandı.