DİJİTAL TARIM ÇALIŞTAYI

Dijital Tarım Çalıştayı

Tarnet

Tarnet, Uluslararası Tropikal Tarım Merkezi (CIAT) ve CGIAR, Türkiye için Dijital Tarım Profili Oluşturma Çalıştayı’na katıldı. Tarımda Büyük Veri Platformu adına Dünya Bankası ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile düzenlenen ve 12 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleşen atölye çalışmasında, Tarım 4.0 ele alındı.

Mevcut dijital altyapının belirlenmesi, teknolojik olgunluğun değerlendirilmesi, BİT politikaları, teknoloji sürücüleri, tarım sektörünü dönüştürülmesinde yaşanan engeller ve dijital tarımın potansiyeli konularında sektördeki kilit paydaşlarla fikir alış verişi yapıldı. Tarnet Tarım Teknoloji Araştırma Komisyonu, bugüne kadar yaptığı çalışmalarını aktardığı çalıştaya, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve özel sektör temsilcileri de yer aldı. Katılımcılar input, üretim, dağıtım ve tüketici başlıklarında dörde bölünerek tespit, teşhis ve çözüm önerilerini içeren bilgileri paylaşması sağlandı.

Çalıştayda özetle; "2016 yılında, AB’de çalışan başına tarımsal üretim Türkiye’deki üretimden 38 kat fazla olması, tarımda teknoloji algısını değiştirmek için yeterli bir göstergedir. Bu noktada tüm paydaşlara önemli görevler düşmektedir. Kamu, pazar odaklı bir ortamda dijital tarım sektörüne sorumlu yatırımı teşvik edecek koşulları oluşturmaya odaklanmalıdır. Üretici birlikleri, çiftçilerin ve paydaşların tarımsal üretim yaparken ve değer zincirinde daha verimli ve daha sürdürülebilir olmalarına yardımcı olmalıdır.  Şirketler, üniversiteler ve araştırma merkezleri, akıllı tarım uygulamaları ile verimliliğe yönelik dijital beceri ve kapasite geliştirme geliştirmelidir" vurgusu yapıldı.