E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ

E-Dönüşüm Çözümleri

Tarnet

E-Dönüşüm'de özel entegratörlük hizmetlerimizi genişlettik. E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzundan sonra E-Serbest Meslek Makbuzu entegratörlüğümüz ile 1625 Tarım Kredi Kooperatifinde kağıt faturayı ortadan kaldırdık. Kurumlarımızı kağıt ve arşivleme  maliyetinden kurtardık, işlemlerde zaman tasarrufu sağladık.

Tarnet, E-Fatura / E-Defter, E-Arşiv ve E-İrsaliye uygulamalarına E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzu entegratörlüğünü de ekledi.İş süreçlerini hızlandırarak iş yükünü azaltan, işlemleri kolaylaştıran, maliyetleri küçülterek rekabet avantajı sağlayan E-Dönüşüm çözümlerine yenileri kazandırıldı.

Böylece Tarım Kredi Kooperatifleri teşkilatında, kağıt ve arşivleme maliyetleri en aza indirilmiş, evrak ve muhasebe işlemlerinde zaman tasarrufu sağlanmış, ayrıca hata oranları düşürülerek kurumlar arası ödeme süreçleri yasal çerçevede hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmış oldu.