Veriye Dayalı Tarım

Tarnet

Veriye dayalı tarım konusunda yapılan çalışmaları istişare etmek amacıyla TKK genel müdürü Dr. Fahrettin Poyraz Tarnet’i ziyaret etti. Tarnet YK Başkanı Ahmet Bağcı ve Genel Müdür Huzeyfe Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette “Tarım Teknolojileri Araştırma Komisyonu”nun hazırladığı sunum gerçekleştirildi. Tarımda veri tabanı ve çiftçinin yetkinliği konuları müzakere edildi.

Tarım alanındaki araştırmalar, gelecekte inovatif tarım, tarım 4.0 ve hassas tarım uygulamalarına daha fazla yer verileceğini gösteriyor. Çünkü tarım ve teknoloji ilişkisinin artmasıyla makine ile makinenin haberleşmesi, drone uygulamaları, otonom traktörler, sensörler, bulut teknolojisi ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gelişmektedir. Bunun sonucu olarak veri odaklı bir tarım ekosistemi oluşmaya başlamıştır. Veri odaklı tarım, karar verme ve imkanları etkin kullanma noktasında çiftçilere yardımcı olurken, otomasyon sistemleri de zirai arazilerin etkin şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Veri tabanı oluşturulması ve gençlerin tarıma özendirilmesi ile önümüzdeki dönemde kalkınmada tarımın payı artacaktır. Bu konuda TÜBİTAK’ın değerlendirmeleri de bizlere ışık olmaktadır. Başta nano teknoloji olmak üzere, hassas tarım ve sözleşmeli tarım gibi yeni uygulamaların gelişmesiyle, girdiler, yetiştirme, ürünleştirme, dağıtım kanalıyla müşteriye ulaşacak tarım ekosisteminin yenilenmesi sağlanacak ve verimliliği arttırılacaktır.