E-İrsaliye Nedir?

Kâğıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren belgedir. E-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmalar için satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği E-İrsaliye, zorunludur. E-İrsaliye ile irsaliyelerin sistem üzerinden kontrolünü sağlayabilir, ceza riskini en aza indirir ve zaman kazanırsınız.

E-İrsaliye Kazanımları Nelerdir?

  • Sistem sayesinde irsaliyeleri ürünlerden önce alıcısına ulaşır.
  • Yanıtların hızlıca görüntülenmesine ve uyuşmazlıkların çözümüne imkân tanır.
  • Yanıtların hızlıca görüntülenmesine ve uyuşmazlıkların çözümüne imkan tanır
  • Arşivleme maliyetlerini ve evrakların kaybolma riskini düşürür.
  • Kabul, ret, iade süreçlerinde hızlı onay sürecini temin eder.
  • Yetkilendirme bazında kontrol yapma fırsatı sunar.