E-İrsaliye Nedir?

Kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren belgedir.

Satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği e-İrsaliye, e-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmalar için zorunludur.

E-İrsaliye Kazanımları Nelerdir?

  • İrsaliyeleri sistem üzerinden kontrolünü sağlar ve ceza riskini düşürür, zaman kazandırır
  • Sistem sayesinde irsaliyeleri ürünlerden önce alıcısına ulaşır
  • Yanıtların hızlıca görüntülenmesine ve uyuşmazlıkların çözümüne imkan tanır
  • Arşivleme maliyetlerini ve evrakların kaybolma riskini düşürür.
  • Kabul, red, iade süreçlerinde hızlı onay sürecini temin eder.
  • Yetkilendirme bazında kontrol yapma fırsatı sunar.