EKOOP, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) web tabanlı ERP otomasyonudur.

Kooperatif birlik teşkilatları arasında idari ve iş süreçlerinin kalitesini artıran, ilgili kuruluşlarla entegre çalışan ülkemizin en büyük web tabanlı otomasyon uygulamasıdır.

EKOOP; mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği yazılımsal ihtiyaçları karşılamak ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştirakler ve kurumlarla olan entegrasyonu sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

EKOOP MODÜLLERİ:

 • Stok Modülü
 • Sevk Modülü
 • Ortak Takip Modülü
 • Ortak Kredi Modülü
 • Sigorta Modülü
 • İcra Takip Modülü
 • Personel Modülü
 • Bordro Modülü
 • Harcırah ve Disiplin Modülü
 • Teftiş Modülü
 • Muhasebe Modülü
 • TFRS Modülü
 • Fon Yönetimi Modülü
 • E-fatura
 • E-defter
 • Fatura Takip Modülü
 • Borç Alacak Modülü
 • Teşkilat Modülü
 • Eğitim Modülü
 • Dava Takip Modülü
 • Sabit Kıymetler ve Evrak Arşiv Modülleri
 • Sipariş Yönetimi ve İdari İşler Modülleri
 • Gayrimenkul Modülü
 • İştirakler Modülü
 • Firma Müşteri Modülü
 • Adres Etiket Modülü
 • Kooperatif Birleştirme ve Köy Aktarma Modülü
 • Kullanıcı Yönetimi Modülü
 • Yardım Masası Modülü