ZOBİS, Türkiye Ziraat Odaları Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi olarak hazırlanmış web tabanlı (ERP) yazılımıdır. Odanın teşkilatları ve ilgili kuruluşlarla arasındaki iş süreçlerinin geliştiren ve entegre çalışan otomasyon uygulamasıdır.

Zobis ; tarım ekosistemindeki değişikliklerinin gerektirdiği teknolojik ihtiyaçları karşılamak ve ilgili kurumlar etkileşim oluşturmak amacı ile geliştirilmiştir.