ZOBİS, Türkiye Ziraat Odaları Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi olarak hazırlanmış web tabanlı (ERP) yazılımıdır. Odanın teşkilatları ve ilgili kuruluşlarla arasındaki iş süreçlerinin geliştiren ve entegre çalışan otomasyon uygulamasıdır.

ZOBİS, tarım ekosistemindeki değişikliklerinin gerektirdiği teknolojik ihtiyaçları karşılamak ve ilgili kurumlar etkileşim oluşturmak amacı ile geliştirilmiştir.