Başvurunuz Gönderiliyor...

Başvurunuz Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

Terms of Use

İşbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve/veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Ziyaret etmekte olduğunuz işbu internet sitesi ve tüm içeriği TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye aittir. TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin  internet sitesinin kullanımı ile ilgili koşullar aşağıda belirlenmiştir. TARNET A.Ş., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel hüküm ve şartlar, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

İşbu internet sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı, kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu internet sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sorumluluk TARNET A.Ş’ye atfedilemez. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. TARNET A.Ş, işbu internet sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

TARNET A.Ş, işbu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve/veya diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez. TARNET A.Ş, bu internet sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu internet sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde teklif veya icap anlamında olmadığı için TARNET A.Ş’yi bağlamamaktadır.

TARNET A.Ş sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin internet sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan hallerde bilgiler ilgili makamla paylaşılabilecektir.

Telif Hakları

İşbu internet sitesi, internet sayfasında yazılı tüm sayfalar, fotoğraflar, tasarımlar, resimler, videolar, animasyonlar ve fikri hak mülkiyet ve korumasına tabi olan her türlü eserin telif hakkı TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye aittir. Bu sitede yer alan ve yer alacak olan içerikler (fotoğraf, resim, video, animasyon ve benzeri) TARNET A.Ş’nin izni alınmaksızın kullanılamaz.

İnternet sayfasında yer alan isim, marka ve logolar tescilli markalar olup, TARNET A.Ş’ye aittir; izinsiz olarak kullanılamaz.

TARNET A.Ş, bu internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz

Kullanıcı internet sitesine girdiği zaman kendisine kopya alabilir. Bilgi indirme esnasında ve kişisel amaçlar makul olduğu sürece daha sonra kullanmak üzere bu internet sitesindeki bilgileri basabilir. Ancak ticari ve çıkar amaçlı kullanımlar kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, TARNET A.Ş’nin kesin ve yazılı izni olmadan ana sayfa dışında başka bir sayfaya, bu siteyi veya başka bir bağlantıyı ekleyemez.

Hiperlink Kullanımı

İşbu internet sitesine ulaşabilmek için girilen başka bir internet sitesinden ve içeriğinden TARNET A.Ş. sorumlu olmayacaktır. TARNET A.Ş.’ye ait olmayan bir internet sitesine giriş yapıldığında, girilen internet sitesinde Tarnet logosu olsa bile, girilen site TARNET A.Ş.’nin internet sitesinden bağımsızdır ve bu internet sitesinin içeriği üzerinde TARNET A.Ş.’nin hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Ayrıca, TARNET A.Ş’ye ait olmayan bir internet sitesine yapılan bir bağlantı, Tarnet’in, bağlantı yapılan internet sitesinin içeriği veya kullanımı üzerinde herhangi bir sorumluluk üstlendiği veya kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Kullanım için seçilen internet sitelerinin virüslerden, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden arınmış olduğunu temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. TARNET A.Ş, işbu internet sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğine ilişin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir ve başka herhangi bir internet sitesinden işbu siteye yapılan bağlantılar TARNET A.Ş’nin yazılı iznine tabidir.

TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., işbu internet sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kâr kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerindeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiç bir zarardan ötürü, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir.