Banner Cloud

Sanallaştırma

VMware ve Windows Hyper-v teknolojisi kullanılarak sanallaştırma yapılması ve müşterilerimizin elindeki sınırlı donanım kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Bu sayede bakım ve işletim masrafları azaltılarak müşterilerimize ekonomik geri kazanım sağlanmaktadır.

Yedekleme

Kurumların stratejik ihtiyaçlarından olan yedekleme işlemleri, kullanıcıların inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu yüzden sistemlerin kendi kendini otomatik olarak yedeklemelerini sağlayacak politikalar oluşturarak bilgilerin Tarnet Bulut hizmetinde tutulmasını temin ediyoruz.

Felaket Kurtarma Merkezi Çözümleri

Felaket Kurtarma Merkezleri ile doğal afet ve savaş durumlarında tüm sistemin hızlıca ayağa kalkabilmesi ve günlük işleyişin devam etmesi amaçlanmıştır. Bu sayede hem kaybolacak işgücünün önüne geçilmiş olacak hem de özellikle kamu işlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi gerçekleştirilmektedir.

Ofis Uygulamaları

Bilgiye her yerden ve istenildiği zaman ulaşabilme ihtiyacından dolayı, uygulamaların bulut üzerinde depolanarak her cihazdan çalıştırılabilmesi ve verilere ulaşılması amaçlanmaktadır.