Kişisel Verilerin Korunması

TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak şirketimiz, kuruluşundan bu yana Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı tüm kooperatiflere, bölge birliklerine, iştiraklerine ve ürün ve hizmetlerimizden faydalanan tüm şirketlere ve şirket ile ilişkili tüm şahıslara proje bazlı yazılım hizmetleri, donanım tedariki ve iletişim altyapısı hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda Tarnet A.Ş. olarak her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından ortaklarımız, personelimiz, gelecekteki ortaklarımız, iş ortaklarımız dahil şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

Süreçlerinde şirketimiz ürün ve hizmetlerinde faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Şirketimiz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır?

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVK Kanununu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Tarım Kredi Kooperatiflerine, iştiraklerine, bölge birliklerine kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz. Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, çalışılan kuruluşlar ile yapılan sözleşmeleri ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Tarnet A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte tarnettarimkredibilisim@hs01.kep.tr adresine veya  http://www.tarnet.com.tr/ adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş adresi olan Bahçelievler Mah. 320. Sokak No:3/B Gazi Teknoplaza Binası C Blok Kat:1 No:118 Gölbaşı adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, KVK Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,