Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Tarnet Tarım Teknolojileri Yarışması için başvuru süreci başlamıştır.

TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na, Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılabilir. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. Bireylerin ve takımların teknoloji kullanarak tarımdaki problemleri çözecek, tarımsal üretimde verimliliği artıracak, çiftçinin hayatını kolaylaştıracak, toprağın ve bitkilerin korunmasını sağlayacak çözümler oluşturmasını amaçlamaktadır. Tarım ile ilgili bir konuyu etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır

Yarışma Konuları:

 1. Akıllı Tarım Teknolojileri
  • Bitki sağlığı koruma teknolojileri 
  • Bitki Besleme teknolojileri 
  • Ekim/Dikim teknolojileri 
  • Toprak Analizi teknolojileri 
  • Hasat/Harman teknolojileri 
 2. Sulama/Gübreleme Sistemleri 
 3. Sera Otomasyon Sistemleri 
 4. Tarımda DroneTeknolojilerinin Kullanılması 
  • İlaçlama/ Gübreleme
  • Görüntüleme
  • Tohumlama
 5. Otomatik Dümenleme Sistemleri 
 6. Dijital Feromon Tuzak Teknolojileri (Böcek Kapanı)  
 7. Erken Uyarı Sistemleri- Tarımsal Meteorolojik İstasyon Teknolojileri
 8. Hayvancılık Teknolojileri

 

olmak üzere 8 (sekiz) farklı konudan oluşur. Detaylar yarışma şartnamesinde belirtilmiştir.

Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Proje Detay Raporu (PDR) olmak üzere 2 farklı rapor hazırlamaları gerekmektedir. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleşecektir. PDR sonuçlarına göre ise; yarışmadan elenen takımlar ile yarışmaya devam edebilecek olan takımlar belirlenecektir.