Danışman öğretim üyesi için Dr., Yrd. Doç, Doç. ve Prof. unvanları kabul edilmektedir.

teknofest.org adresinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Evet, katılabilir.

Bir danışman en fazla 2 takıma danışmanlık yapabilir.

Değerlendirmeye alınan projelerde verilen bitkisel üretim istatistikleri, hayvansal üretim istatistikleri, tarımsal alet ve makine istatistikleri, tarımsal fiyat ve ekonomik hesaplamalar, tarımsal yapı ve işletme istatistikleri vb. bilgilerin kaynağı doğrulanabilmelidir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), FAO, OECD vb. kurumlardan alınması önerilmektedir.

Yarışmaya katılan projelerin teknoloji kullanarak tarımdaki problemleri çözecek, tarımsal üretimde verimliliği artıracak, çiftçinin hayatını kolaylaştıracak, toprağın ve bitkilerin korunmasını sağlayacak ekonomik çözümler oluşturmasını sağlayacak projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Evet, verebilirsiniz. Fakat projeniz Tarım Teknolojileri ana başlığının dışına çıkmamalıdır.

Yarışmacıların ilk muhatabı Teknofest Organizasyonudur. Teknofest’in gerekli görmesi halinde Tarnet ile iletişim kurabilirsiniz.

Takımların yarışma alanına ulaşım, üretim, test, iyileştirme vb. amaçlar ile nakdi veya ayni yardım almalarında, sponsorluk görüşmeleri yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamakla beraber bu yöntemlerle kaynak oluşturmaları tavsiye edilmektedir.